I choose to be happy and healthy in my life. Happiness is a pre-direction that an individual makes... Life moves on...Be Smart, and Move UP. God gave you a Personal Destiny. Grab what is yours, and work hard to be Successful....Keep smiling despite of your situation. "KIGOMA KWA BIBI MZAA MAMA" 
SPREAD LOVE NOT HATE WORDS PEACE, LOVE, & RESPECT ".
TANZANI'ANO AMERICAN 
Email: Shalwa2009@gmail.com 
Tell: 1-240-752-4170

Total Pageviews

YALATIFF, I PUT MY TRUST IN YOU AND SEEK YOUR PROTECTION FROM USELESS KNOWLEDGE AND ANY EVIL EYES.
Support America Small Businesses.
Our company's goal is to design clothes which are both functional for the wearer and also aesthetically pleasing. Being a small, uprising company does not stop us from providing our customer with quality merchandise. We design outfits for a wide range such as evening gowns, party dresses, work clothes, daily wear, and diracs/traditional outfits. Additionally we make customized outfits, so if someone has a particular design or fabric they want, just bring it and we will sew it for you at a set price ranging from $80.00 and up. We hope you will find our products useful and that we can help make you the center of attention at your next event!:) 

CLICK THE LINK BELOW TO PURCHASE MY AFFORDABLE, QUALITY, AND ELEGANT WOMEN DRESSES
www.SalhaSaleh.USDJ. MOE AND DJ. DAVID
THE BEST WAMANYEMA WA'TZA DJS IN WASHINGTON D.C/ VA/MD
FOR MORE INFORM CONTACT: 
TELL 202-285-9861

9/29/17

DUA YA KUJI SAFISHA NUKHSI AU MIKOSI

Dua ni silaa ya mumini. katika kuomba dua zako cha kwanza unatakiwa umlani shetani mara 185. Muombe Mwenyezi Mungu msamaa kwa makosa uliyo ya fanya ukidhamilia ua ukudhamilia. Penda waomba msamaa wazizi wako kama wahai. Au kama wako mbele ya khaki wa ombee dua and also burn incense.
Kuna kuoga na "Chumvi" kwanza kuondoa mikosi uliyo nayo. Tia chumvi kidogo kwenye maji kama vijiko viwili inatosha. Cha muhimu ni manuizo yako. tumia mdomo wako kuomba kuondosha maovu na kuvutia yalio mema kwako.
Chapili, uta chukua maua ya rangi tofauti except white color. Utaya roweka katika maji na pia tia asali kidogo vijiko viwili sawa. Sasa kama utaoga usiku bath ya salt, asubui utamalizia na bath ya maua. Siku utayo koga maua na asali utafukiza udi na utafungua all doors and windows to let the negative energy kutoka njee. pia pendelea kutoa sadaka kwa watoto yatima au masikini njia yani.

Dua ya kusoma:
1: A' UDHU BILLAHI MIN AS-SHAYTAN IR RAJEEM. (* 185)
 2: BISMILLAHI R-RAHMANI RAHEEM. ASSALAATU WASSALAAMU ALAYKA YA RASULALLAH SALLAL LAAHU TAALA ALAYKI WA AALIHI WA SALLAM. (* 11)
3:YAA MUZZIL (* 75)

Maombolezo:
Eweee Mola wangu nakuomba univushe yote ya lio mabaya kutoka kwenye mwili wangu, akili yangu, mali yangu, watoto wangu, wazazi wangu, ndungu zangu, and so on. Mola wangu kama nilitupiwa nguvu au madawa ya kishilikina naomba msaada wako leo kuya vua yote. kama maji na chumvi vilivyo kuwa na nguvu vinitakase leo. kama  nilitupiwa uchawi, kama nililishwa uchawi, kama umefukiwa uchawi, leo navifukua na kuvisafirisha na maji. Kama chumvi ilivyokuwa aiwezi rogeka basi nami nisirogeke. Na atakaye nijalibu basi vimrudiye aliye viunda.

Maua, kama maua fresh yanavyo pendwa na kunawili basi na mimi ninawili na kuvutia kwenye macho ya watu. Kama asali inavyo pendwa nami nipendeke na kila mtu. Amin labila Alamini

No comments: