I choose to be happy and healthy in my life. Happiness is a pre-direction that an individual makes... Life moves on...Be Smart, and Move UP. God gave you a Personal Destiny. Grab what is yours, and work hard to be Successful....Keep smiling despite of your situation. "KIGOMA KWA BIBI MZAA MAMA" 
SPREAD LOVE NOT HATE WORDS PEACE, LOVE, & RESPECT ".
TANZANI'ANO AMERICAN 
Email: Shalwa2009@gmail.com 
Tell: 1-240-752-4170

Total Pageviews

YALATIFF, I PUT MY TRUST IN YOU AND SEEK YOUR PROTECTION FROM USELESS KNOWLEDGE AND ANY EVIL EYES.
Support America Small Businesses.
Our company's goal is to design clothes which are both functional for the wearer and also aesthetically pleasing. Being a small, uprising company does not stop us from providing our customer with quality merchandise. We design outfits for a wide range such as evening gowns, party dresses, work clothes, daily wear, and diracs/traditional outfits. Additionally we make customized outfits, so if someone has a particular design or fabric they want, just bring it and we will sew it for you at a set price ranging from $80.00 and up. We hope you will find our products useful and that we can help make you the center of attention at your next event!:) 

CLICK THE LINK BELOW TO PURCHASE MY AFFORDABLE, QUALITY, AND ELEGANT WOMEN DRESSES
www.SalhaSaleh.USDJ. MOE AND DJ. DAVID
THE BEST WAMANYEMA WA'TZA DJS IN WASHINGTON D.C/ VA/MD
FOR MORE INFORM CONTACT: 
TELL 202-285-9861

3/10/19

@ BI RUKIA RAMADHANI HER SONG "NIKUMBATIE WAKUJUE WANGU MUME"


CONGRATS TO DJ MOE AND BI UCHA KWA KUTIMIZA NUSU YA DINI YAO

1/18/19

DUA YA KUONGEZA UFAHAMU ZAIDI WA ELIMU KWA WATOTO

Ijumaa Mubaraka nawa takia kila la kheri katika siku hii ya leo na zinginezo. Katika surah ninazo zitumia sana katika maombi yangu ni surat "Baqara, Fatiha, Ayat Kursi, Ihlas, Falak, Nas". lakini leo Majina 24 ya Allah Taala amboyo yamo katika surat "Baqara" ndio tutayatumia leo.

Utahitaji:
1. Glass moja ya maziwa ya ngombe. itakuwa vizuri kama ukipata maziwa ngombe safi. Yani yale uliogema mwenyewe. Lahaasha una basi chukua maziwa haya unayo nunua dukani.

2. Ya somee majina yaa 24 ya Allah Taala mara 50. au kama waweza andika utayaandika kwa dhafurah katika sahani ya udogo nyeupe kisha utaweka maziwa. Utampa mtoto asubuhi. Hii sio tu kwa watoto ata wewe mwenyewe ukiona bichwa gumu, una sahausahau vitu basi tumia itakusaidia.

Majina ya Mwenyezi Mungu:
"YAA HAMIDU, YAA GHAANIYYU,
 YAA WALIYYU, YAA ADHWIIM,
YAA MUHIT, YAA QADIIRU,
YAA ALIIM,  YAA HALIIM,
YAA TAWWAABU, YAA BASWIIRU,
YAA WAASIU, YAA BADIIU,
YAA RAUUF, YAA SHAAKIRU,
YAA ALLAH, YAA WAAHIDU,
YAA  GHAFUUR, YAA HAKIIM,
YAA QAYYUUN, YAA BAASITU,
LAA ILAAHA ILLAHU, YAA HAYYU,
YAA QAYYUUM, YAA ALIYYU,

Utarudiakwa muda wa siku saba, Inshallah Allah atamjaalia mtoto ufaamu wa kupindukia.

12/29/18

LOCAL MOSQUE HOSTS OPEN HOUSE TO EDUCATE NEIGHBORS

MAOMBI YA KUJITOA BALA, MIKOSI,GET BLESS NA ATA KAMA UMEDHURUMIWA UTARUDISHIWA


MAANDA LIZI YA DUA:
1. A'UDHU BILLAHI MIN ASH SHAYTANIR RAJIM *86
2. ASTAGHAFILAA *100
3. BISMILLAHI RAHMAN RAHIM *100
4. SUBHAANA LAHII, ALHAMDU LI LAHII, WA LAA ILLAHAA ILA LAA, ALLAHU AKBARI *100
5. YAA LAATIFU *100
6. ALLAAHU LAA ILLAA HAILAA, HUWAL HAYYUL QAYYUM *100
7. WALAA YA UUDHUHUU HIFA DHUHUMAA WAHUWAL ALIYYU ADHWIIM *100
8. YAA AZIZI, YAA MUZZIRU *75

DUA:
1. ALLAHUMMA ANTAS SALAAM, WA MINKAS SALAM, TABARAKTA YA ZAL-JALALI WAL- IKRAM *176
2. ALLAHUMMA SALLI ALA MUHAMMAD, WA ALA AALI MUHAMMAD, KAMA SALLATA ALA IBRAHIMA, WALA AALI IBRAHIMA, INNAKA HAMIDUN MAJID.
ALLAHUMMA, BAARIK ALA MUHAMMAD, WAALA AALI MUHAMMAD, KAMA BAARAKTA, ALA AALI IBRAHIMA WA LAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIDUN MAJID *11
3. LA ILAHA, ILA ALLAHU, WAHDAHU, LA SHARIKA LAH, LAHU AL-MULK, WA LAHU AL- HAMD, WA HUWA, ALA KULLI, SHAY' IN QADIR *100
4. LAQAD JAA AKUM RASUU LUM MIN ANFU SIKUM AZIIZUN, ALAY-HI MAA ANIT-TUM HARIISUN ALAY-KUM-BIL-MU MI-NIINA RA-UUFUR RAHIIM * 11
5. YAA HAQU, YAA MATIIN, YAA NUUR *1,000
6. YAA MUHYI, YAA RAQIB *7

(INSHALLAH MOLA atakufungulia kila la kheri, atakuondoshea mikosi na mabalaa, belive me majibu utayapata in 24 hours. Imani yako, subra yako na maombi yako. Ni vizuri kujiombea wewe mwenyewe laa mki fanya maombi family au watu wawili au watatu pia dua huwa na nguvu yake. Kwa sababu hujui dua ya nani itapokelewa haraka katika group. Mimi salaa zangu uomba peke yangu kuanzia 2:00 am in morning paka ifikapo 4:00 am nimemaliza.

Bonus Kwa Wamanyema tuu:
Siku ya tarehe 12/31/2018 mtanunu mbaazi (Blacked eye peas) mtazipika. Mtazipika vyovyote mpendavyo lakini mashariti yake zisiliwe mpaka siku ya pili ambayo itakuwa 01/01/2019 asubuhi ndio ziliwe. Hii ita leta au fungua (PROSPERITY) MILK AND HONEY BABY
#KIGOMAKWABIBIMZAMAMA