I choose to be happy and healthy in my life. Happiness is a pre-direction that an individual makes... Life moves on...Be Smart, and Move UP. God gave you a Personal Destiny. Grab what is yours, and work hard to be Successful....Keep smiling despite of your situation. "KIGOMA KWA BIBI MZAA MAMA" 
SPREAD LOVE NOT HATE WORDS PEACE, LOVE, & RESPECT ".
TANZANI'ANO AMERICAN 
Email: Shalwa2009@gmail.com 
Tell: 1-240-752-4170

Total Pageviews

YALATIFF, I PUT MY TRUST IN YOU AND SEEK YOUR PROTECTION FROM USELESS KNOWLEDGE AND ANY EVIL EYES.
Support America Small Businesses.
Our company's goal is to design clothes which are both functional for the wearer and also aesthetically pleasing. Being a small, uprising company does not stop us from providing our customer with quality merchandise. We design outfits for a wide range such as evening gowns, party dresses, work clothes, daily wear, and diracs/traditional outfits. Additionally we make customized outfits, so if someone has a particular design or fabric they want, just bring it and we will sew it for you at a set price ranging from $80.00 and up. We hope you will find our products useful and that we can help make you the center of attention at your next event!:) 

CLICK THE LINK BELOW TO PURCHASE MY AFFORDABLE, QUALITY, AND ELEGANT WOMEN DRESSES
www.SalhaSaleh.USDJ. MOE AND DJ. DAVID
THE BEST WAMANYEMA WA'TZA DJS IN WASHINGTON D.C/ VA/MD
FOR MORE INFORM CONTACT: 
TELL 202-285-9861

1/18/19

DUA YA KUONGEZA UFAHAMU ZAIDI WA ELIMU KWA WATOTO

Ijumaa Mubaraka nawa takia kila la kheri katika siku hii ya leo na zinginezo. Katika surah ninazo zitumia sana katika maombi yangu ni surat "Baqara, Fatiha, Ayat Kursi, Ihlas, Falak, Nas". lakini leo Majina 24 ya Allah Taala amboyo yamo katika surat "Baqara" ndio tutayatumia leo.

Utahitaji:
1. Glass moja ya maziwa ya ngombe. itakuwa vizuri kama ukipata maziwa ngombe safi. Yani yale uliogema mwenyewe. Lahaasha una basi chukua maziwa haya unayo nunua dukani.

2. Ya somee majina yaa 24 ya Allah Taala mara 50. au kama waweza andika utayaandika kwa dhafurah katika sahani ya udogo nyeupe kisha utaweka maziwa. Utampa mtoto asubuhi. Hii sio tu kwa watoto ata wewe mwenyewe ukiona bichwa gumu, una sahausahau vitu basi tumia itakusaidia.

Majina ya Mwenyezi Mungu:
"YAA HAMIDU, YAA GHAANIYYU,
 YAA WALIYYU, YAA ADHWIIM,
YAA MUHIT, YAA QADIIRU,
YAA ALIIM,  YAA HALIIM,
YAA TAWWAABU, YAA BASWIIRU,
YAA WAASIU, YAA BADIIU,
YAA RAUUF, YAA SHAAKIRU,
YAA ALLAH, YAA WAAHIDU,
YAA  GHAFUUR, YAA HAKIIM,
YAA QAYYUUN, YAA BAASITU,
LAA ILAAHA ILLAHU, YAA HAYYU,
YAA QAYYUUM, YAA ALIYYU,

Utarudiakwa muda wa siku saba, Inshallah Allah atamjaalia mtoto ufaamu wa kupindukia.

1/12/19

@ SHEIKH KISHKI..(SIFA YA UDI UNAPOCHOMWA MOTO NDIYO HUZIDI KUTOA HARUFU YAKE NZURI"

12/30/18

SABAH MOCHACHU....SONG "WA MUNGU UWAZI UWEZI NIVUA TAJI"

12/29/18

LOCAL MOSQUE HOSTS OPEN HOUSE TO EDUCATE NEIGHBORS

MAOMBI YA KUJITOA BALA, MIKOSI,GET BLESS NA ATA KAMA UMEDHURUMIWA UTARUDISHIWA


MAANDA LIZI YA DUA:
1. A'UDHU BILLAHI MIN ASH SHAYTANIR RAJIM *86
2. ASTAGHAFILAA *100
3. BISMILLAHI RAHMAN RAHIM *100
4. SUBHAANA LAHII, ALHAMDU LI LAHII, WA LAA ILLAHAA ILA LAA, ALLAHU AKBARI *100
5. YAA LAATIFU *100
6. ALLAAHU LAA ILLAA HAILAA, HUWAL HAYYUL QAYYUM *100
7. WALAA YA UUDHUHUU HIFA DHUHUMAA WAHUWAL ALIYYU ADHWIIM *100
8. YAA AZIZI, YAA MUZZIRU *75

DUA:
1. ALLAHUMMA ANTAS SALAAM, WA MINKAS SALAM, TABARAKTA YA ZAL-JALALI WAL- IKRAM *176
2. ALLAHUMMA SALLI ALA MUHAMMAD, WA ALA AALI MUHAMMAD, KAMA SALLATA ALA IBRAHIMA, WALA AALI IBRAHIMA, INNAKA HAMIDUN MAJID.
ALLAHUMMA, BAARIK ALA MUHAMMAD, WAALA AALI MUHAMMAD, KAMA BAARAKTA, ALA AALI IBRAHIMA WA LAA AALI IBRAHIMA INNAKA HAMIDUN MAJID *11
3. LA ILAHA, ILA ALLAHU, WAHDAHU, LA SHARIKA LAH, LAHU AL-MULK, WA LAHU AL- HAMD, WA HUWA, ALA KULLI, SHAY' IN QADIR *100
4. LAQAD JAA AKUM RASUU LUM MIN ANFU SIKUM AZIIZUN, ALAY-HI MAA ANIT-TUM HARIISUN ALAY-KUM-BIL-MU MI-NIINA RA-UUFUR RAHIIM * 11
5. YAA HAQU, YAA MATIIN, YAA NUUR *1,000
6. YAA MUHYI, YAA RAQIB *7

(INSHALLAH MOLA atakufungulia kila la kheri, atakuondoshea mikosi na mabalaa, belive me majibu utayapata in 24 hours. Imani yako, subra yako na maombi yako. Ni vizuri kujiombea wewe mwenyewe laa mki fanya maombi family au watu wawili au watatu pia dua huwa na nguvu yake. Kwa sababu hujui dua ya nani itapokelewa haraka katika group. Mimi salaa zangu uomba peke yangu kuanzia 2:00 am in morning paka ifikapo 4:00 am nimemaliza.

Bonus Kwa Wamanyema tuu:
Siku ya tarehe 12/31/2018 mtanunu mbaazi (Blacked eye peas) mtazipika. Mtazipika vyovyote mpendavyo lakini mashariti yake zisiliwe mpaka siku ya pili ambayo itakuwa 01/01/2019 asubuhi ndio ziliwe. Hii ita leta au fungua (PROSPERITY) MILK AND HONEY BABY
#KIGOMAKWABIBIMZAMAMA12/28/18

WAMASAI WALIOSILIMU WAAHIDIWA ZAWADI NA SHEIKH KISHKI NAMANGA

SITAKI FITINA NA WATU DMV TUMALIZE MWAKA KWA USALAMA 12/28/2018

Punguza fitna babu. Eti mashoga zangu wamekwambia utamuweza wapi hule jima. Koma babu wa kipemba mnafiki mkubwa. Sasa kama kweli si mfitinishaji wataje majina yao. Si-muslam wa washoka wewe. Kama fitna uliyotaka kuizusha kuwa mimi na sheikh Nurdeen Kishk twajuana. Kumbe uliyadhua kunichimba mtoto wa mwenzio..pooooo yatakushinda tumalize mwaka kwa usalama hasara zako kibabu cha kipemba DMV
Tafadharini wana dini kama kuna kitu au swali kuhusu mimi lakukwaza please nitafute mimi mwenyewe binafisi niulize swali lako nitakujibu sababu njiwa peleka sababu utia li na lile kido kuzidisha utamu wa porojo. Hii hiwe fundisho DMV. Kama kujitolea gari ni kutimiliza au kusaidia Sheikh kufanya kazi ya Mola wetu. Nini gari Mola Mumba ndiye aliyenijaalia na hicho kiji gari na akitaka aweza kichukua leo. Tupunguze ufisadi wanadamu. Miye nimezaliwa kwenye ukoo Bin Mohsin from Kurasin walikuwa matajiri Dar-es-salaam. Majumba 54, magari zaidi ya 20, ngombe 80 machimbo ya mchanga Kurasini na vyote Mwenyezi Mungu alivichukua  back. Kwangu mimi sijui magari majumba DMV mnavyo rushana nayo roho aviniti joto hivyo vote ni mapambo ya duniani. Nilizaliwa kwenye ukoo wa matajiri sasa masiki wa mali but, matajiri wa miyoo misafi na dini. Nikomeni mahasidi nyoka
Alhamdulillah " YAA AZIZI, YAA MUZZIRU, YAA JABBARI

SHEIKH MUFTI MENK TALKS ABOUT SONNY BILL WILLIAMS TATTOO

12/27/18

SHEIKH NURDEEN KISHIK AMUELIMISHA ASKOFU GWAJIMA KIELIMU JUU YA UISLAM


Sheikh wetu Nurdeen Kishik mstaarabu sana Mwenyezi Mungu atulindiye sheikh wetu. Huyo Gwajima kuna clip YouTube anadai waislam walimuefadhi Mskitini alipo kuwa mdogo tena mgonjwa. Mjomba wake alimterekeza leo anaikashi dini yetu. Hajui kwamba ndio anatutangazia dini yetu. Gwajima alipokuwa Maryland niliudhuria moja ya muadhara wake ilifika wakati tulitangaziwa kutunza pesa watu watoe wanachotaka kutoa wapeleke mbele. Furthermore to the end tulitangaziwa tukitaka kupiga picha na Gwajima lazima kwanza tununue vitabu vyake. Sikununua kitabu chake na wala siku piga picha naye. Nilijiuliza na watoto wangu waliniuliza mama mbona msikitini atuombwi pesa. Hii dini au biashara? Alhamdulillah Sheikh wetu Nurdeen Kishik Bism-millah Mashallah walipo fanya dhihara zake USA atuku changishwa wala kuombwa pesa wala kuambiwa tununue vitabu wala kutozwa pesa kupiga picha na sheikh. Mwenyezi Mungu atulindiye sheikh wetu mstaarabu sana na anaijua dini kifasaa.

KUFUNGA MIDOMO MAADUI ZAKO

Salaam, tafadhali ukiona kuwa dua zangu zina shiriki basi usifate ninayo yanene. Kuwa funga midomo madui zako. Sitaki kumtaja jina kunamtu aliniombwa kumsaidia alipokuwa na machungu mengi moyo. Lakini masiki alishindwa niambia miye mwenyewe akanena kwengine nilishindwa fanya duu ina ushrikina. Alhamdulilahi leo yuufurahani, kibabu machozi yamtiririka.

utahitaji:
1. Mshumaa mweusi
2.karatasi nyeupe
3.peni ya wino mweusi
4. Andika jina la maadui zako

maelezo:
Utaandika jina la adui yako au maadui zako kwenye karatasi Laahasha ni wengi na uwajui majina yao basi utandika kwenye karatasi hiyi "Kullah adui kama ni mwanamke au mwanaume" usikosee ukajiandika jina lako. Chapili utawasha ule mshuma mweusi utaweka juu ya karatasi ulipoandika jina la maadui zako then utauwasha mshumaa. Wakati unaendelea kuwaka uta yasema maneno haya chini na dua hiyo hapo chini. Hii curse ni yakuwafunga midomo siyo ya kuuwa. Yani waachane na wewe watokomee mbali.

UTASEMA MANENO YAFATAO:
(I SPEAK TO THE TIME. I SPEAK TO THE AIR THAT WHICH I ASK COMES TO ME IN A HURRY. I ASK THE WIND TO MAKE HIMSELF PRESENT THAT WHICH I ASK WITH MY MIND BE MANIFESTED IN THIS  MOMENT  ×3)

RECITE SURAT AL-HIJR AYA YA 9:
(INNAA NAHNU NAZZAL NAZ ZIKRA WA INNAA LAHUU LA HAAFIZUUN  ×1,000)

MWISHO
By the time ukimaliza uladi mshumaa utakuwa usha kwisha. Utakusanya hile karatasi iliyo mwagikiwa na ute wa mchuma kafukiye chini ya mti wowote. La kama una kichwa cha kuku mweusi ishindiliye hiyo karatasi mdomoni kwa kichwa cha kuku. Kisha utafunga na kamba nyeusi fukia chini ya mti.Please usende fukia kwa mti wa jirani ukabakwa kama Biti' Ally bibi wa Kimanyema Bongo. Alinasa mlango kwetu na kisu chake mkonono na hilizi lake jeusi. Bibi anatoka kwenda Msikitini anamkuta mlango ana chimba anaacha. Bibi akampisha akaenda zake Msikitini. Aliporudi ummati umejazana majirani wakamuombea msamaa kwa bibi yangu amsamehe kasha adhirika vya kutosha. Ndio Marehemu bibi kumwita jina lake "Biti Ally" unafanya nini mlangoni kwangu!!! Biti Ally ndio kuzinduka "kumanina kuma nyoko" mbio.. Basi Mwachiye Allah Taara afanye kazi yake.