I choose to be happy and healthy in my life. Happiness is a pre-direction that an individual makes... Life moves on...Be Smart, and Move UP. God gave you a Personal Destiny. Grab what is yours, and work hard to be Successful....Keep smiling despite of your situation. "KIGOMA KWA BIBI MZAA MAMA" 
SPREAD LOVE NOT HATE WORDS PEACE, LOVE, & RESPECT ".
TANZANI'ANO AMERICAN 
Email: Shalwa2009@gmail.com 
Tell: 1-240-752-4170

Total Pageviews

YALATIFF, I PUT MY TRUST IN YOU AND SEEK YOUR PROTECTION FROM USELESS KNOWLEDGE AND ANY EVIL EYES.
Support America Small Businesses.
Our company's goal is to design clothes which are both functional for the wearer and also aesthetically pleasing. Being a small, uprising company does not stop us from providing our customer with quality merchandise. We design outfits for a wide range such as evening gowns, party dresses, work clothes, daily wear, and diracs/traditional outfits. Additionally we make customized outfits, so if someone has a particular design or fabric they want, just bring it and we will sew it for you at a set price ranging from $80.00 and up. We hope you will find our products useful and that we can help make you the center of attention at your next event!:) 

CLICK THE LINK BELOW TO PURCHASE MY AFFORDABLE, QUALITY, AND ELEGANT WOMEN DRESSES
www.SalhaSaleh.USDJ. MOE AND DJ. DAVID
THE BEST WAMANYEMA WA'TZA DJS IN WASHINGTON D.C/ VA/MD
FOR MORE INFORM CONTACT: 
TELL 202-285-9861

8/19/19

WANGA WATADHALILIKA SANA MWAKA HUU. HOLE WAKO KAMA NA WEWE NI NIGHT DANCER ZA MWIZI NI AROBAHINI UMEBAKISHA ZAKO SIKU NGAPI?

Onyo kwa "Wanga = Night Dancers" sio kila nyumba ni ya kuchezea mtadhalilika sana mwaka huu. Leo nawapeni kinga nyepesi ya Kimanyema. Chukua majani ya kisavu mabichi na chumvi mawe changanya. Kafukiye kwenye pembe nne za nyumba au kama fukia mbele ya nyumba yako sehemu tatu. Kulia, kushoto, na katika yani mbele ya nyumba yako. Pembe zoni na pembe zoni na katika kusha mchezo. Wanga wakinasa kumtoa kwenye mtego chukua tawi bichi la mti wa kisavu mchape mpaka ashike adabu yake.

8/2/19

IJUMA MUBARAKA WE THANKS SISTER MARIYAM FROM GHANA FOR SHARED MADINA PHOTOS


Bis-Mashallah Sister Mariyam shared these beautiful photographs from Madina. Alhamdulillah she is flying to Makkah today. May Allah bless her with her husband for the beautiful journey of their life. May Allah bless all of us to visit the holy land soon or later in our life. Amin Thuma Amin. 


7/14/19

TUMIA MAJINA 28 YA MWENYEZI MUNGU... KUOMBA LOLOTE LA KHERI SIO LA SHARI KATIKA DUNIA

Salaam, imepita kipindi sija toa dua Alhadulillah, tumiyeni majina  28 ya Mwenyezi Mungu mtaya ona na kufanikiwa.

"BARIHATINI MAJINA 28 YA ALLAH"
1. BARIHATIN *2
2. KARILINI *2
3. TATILINI *2
4. TULANI *2
5. MAZIJARI *2
6. BAZIJARI *2
7. TALIKABINI *2
8. BALIASHINI *2
9. GHALIMASHINI *2
10. HUTIRINI *2
11. KARINAUDI *2
12. BALISHARINI *2
13. KAZIHIRINI *2
14. NAMUSHARAKINI *2
15. BALIKHAYURANI *2
16. BAISHIRAGHINI*2
17. KAZIMAZINI *2
18. QALIANALITWINI *2
19. KAZARATINI *2
20. GHAIYAANI *2
21. KAIDAURANI *2
22. SHAIGHAIRINI *2
23. SHAMGHAIRINI *2
24. SHAMGHAIRIINI *2
25. BIKAATWANAHIM *2
26. BASHARISHIINI *2
27. TUNAISHINI *2
28. SHAMKAQARUHIINI *2

Usomaji wake kwanza sali rakaa mbili:
1. Soma surati  katika rakaa ya kwanza " Fatia *1 na Kursi *75"
2. Soma surati katika rakaa ya pili " Fatia *1 na Wadhuhaa *7"
3. Utatoa shahada then utasoma surat "1. Fatia * 10, na Surat Nasi, Faraki, Kur-halau *10 each
4. Vuta uradi huu "YAA RATIFU *129" then soma Majina ya "BARIHATINI " ukiya rudia mara mbili mbili.

I: Kufungua vifungo au kupata chochote cha kheri utayasoma majina " BARIHATINI *47" au " BARIHATINI *21" au  "BARIHATINI * 11" au "BARIHATINI *7"6/21/19

IJUMAA MUBARAKA MAWAIDHA YA SHEIKH KISHIKI... "UHARAMU WA KUFATIRIA AIBU ZA WATU"


Nawatakia kila la kheri katika Ijuma hii ya leo 06/21/2019.Najua wengi pengine walifikiria blog imekwenda mufurisi wapi.Alhamdulillah leo nimemuota Sheikh wetu Nurudin Kishiki Alhamdulilahi mvua kubwa inanyesha tunatembea kwenye barabara laniki mimi ndio naongonza njia sheikh yuko nyuma kidogo si mbali nilipo.. Alhamdulillahi njozi hiwe ni kheri kwangu, kwa sheikh na wato wanao soma message hii. Amin Thuma Amin.

1/18/19

DUA YA KUONGEZA UFAHAMU ZAIDI WA ELIMU KWA WATOTO

Ijumaa Mubaraka nawa takia kila la kheri katika siku hii ya leo na zinginezo. Katika surah ninazo zitumia sana katika maombi yangu ni surat "Baqara, Fatiha, Ayat Kursi, Ihlas, Falak, Nas". lakini leo Majina 24 ya Allah Taala amboyo yamo katika surat "Baqara" ndio tutayatumia leo.

Utahitaji:
1. Glass moja ya maziwa ya ngombe. itakuwa vizuri kama ukipata maziwa ngombe safi. Yani yale uliogema mwenyewe. Lahaasha una basi chukua maziwa haya unayo nunua dukani.

2. Ya somee majina yaa 24 ya Allah Taala mara 50. au kama waweza andika utayaandika kwa dhafurah katika sahani ya udogo nyeupe kisha utaweka maziwa. Utampa mtoto asubuhi. Hii sio tu kwa watoto ata wewe mwenyewe ukiona bichwa gumu, una sahausahau vitu basi tumia itakusaidia.

Majina ya Mwenyezi Mungu:
"YAA HAMIDU, YAA GHAANIYYU,
 YAA WALIYYU, YAA ADHWIIM,
YAA MUHIT, YAA QADIIRU,
YAA ALIIM,  YAA HALIIM,
YAA TAWWAABU, YAA BASWIIRU,
YAA WAASIU, YAA BADIIU,
YAA RAUUF, YAA SHAAKIRU,
YAA ALLAH, YAA WAAHIDU,
YAA  GHAFUUR, YAA HAKIIM,
YAA QAYYUUN, YAA BAASITU,
LAA ILAAHA ILLAHU, YAA HAYYU,
YAA QAYYUUM, YAA ALIYYU,

Utarudiakwa muda wa siku saba, Inshallah Allah atamjaalia mtoto ufaamu wa kupindukia.